Gemeente heeft op grond van WVG mogelijkheid om rechtshandelingen te vernietigen die zijn verricht met de kennelijke strekking haar voorkeurspositie te ondermijnen.

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest (ECLI:NL:GHARL:2019:5361) gewezen over nietigverklaring Wvg op grond van artikel 26 van die wet. Met dit artikel heeft de gemeente de mogelijkheid om rechtshandelingen te vernietigen die zijn verricht met de kennelijke strekking haar voorkeurspositie te ondermijnen. Die mogelijkheid heeft een gemeente namelijk ook nog nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. Een gemeente hoeft daarbij ook geen noemenswaardig materieel belang te hebben.

 

In de betreffende kwestie had een projectontwikkelaar een koopovereenkomst gesloten voor percelen waarop de gemeente Borne een wettelijk voorkeursrecht had gevestigd. De koopsom was vooruit betaald. De levering was uitgesteld tot het moment dat het voorkeursrecht van de gemeente zou komen te vervallen. Ter zekerheid van de betaling van de koopprijs hebben partijen een recht van hypotheek gevestigd op de betreffende percelen. In de koopovereenkomst was een geheimhoudingsclausule opgenomen.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog