Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Duurzame afvalwaterzuivering bij waterschap Zuiderzeeland

2017

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek waar afvalwater uit Urk en de gemeente Noordoostpolder wordt verwerkt. De technische levensduur van de sliblijn met biovergisters liep ten einde. Bij de renovatie ervan werd als doel gesteld om de vergisting, en daarmee de productie van biogas, te optimaliseren. Royal HaskoningDHV bood een oplossing aan in de vorm van Ephyra, een nieuwe technologie.

Volledige Publicatie

Medium

Nysingh Nieuws 1 | 2017

 

Publicaties