Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De overkill aan geneesmiddelen en het tekort van de wet

2019

Na megaclaims op de tabaksindustrie zijn nu de Amerikaanse farmaceuten aan de beurt voor miljarden dollars. Er is überhaupt veel iatrogene schade door receptmedicijnen. Biedt de Geneesmiddelenwet wel voldoende bescherming?

Een drietal bedrijven in de V.S. trachten voor miljarden dollars hun aansprakelijkheid voor het op de markt brengen van zware opiaten af te kopen. De rechter in de staat Oklahoma veroordeelde Johnson & Johnson ter zake recent tot betaling van $ 572 miljoen. Purdue Pharma schikte daarna duizenden rechtszaken voor $ 3 miljard en vroeg vervolgens haar faillissement aan. Het is een stukje van de ontknoping van de ‘opioïden-epidemie’, waardoor farmaceutische bedrijven worden aangesproken voor de schade van het overspoelen van de markt met in feite legale middelen. Op kleinere schaal is die epidemie ook in Nederland ontstaan. Beschermt de wet daar dan niet tegen? Nee, er is een structureel probleem bij de uitvoering van de Geneesmiddelenwet. Een analyse laat zien dat er reden is voor structurele verbeteringen die recht moeten doen aan de omvang van het gesignaleerde probleem.

Medium

NJB 2019/1993

Volledig artikel

Publicaties