Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Valkuilen bij raadpleging van de basisregistratie kadaster

2016

Medium

VGR 2016/1

De Nederlandse openbare registers kennen een zogenaamd ‘negatief stelsel’, hetgeen kort gezegd inhoudt dat hetgeen in de openbare registers wordt aangetroffen, niet per se overeenstemt met de (juridische) werkelijkheid. Dat wij in Nederland een negatief stelsel kennen is vrij algemeen bekend (in ieder geval onder notarissen). Het Nederlandse notariaat en het kadaster werken nauw samen om de inhoud van de openbare registers en de kadastrale registratie zo volledig en accuraat mogelijk te laten zijn. Dat leidt ertoe dat er groot vertrouwen bestaat in de juistheid van de registers (en veelal terecht). In sommige gevallen blijkt dit vertrouwen echter iets te groot. Na een inleiding over het verschil tussen openbare registers en de basisregistratie kadaster, behandel ik daarom in dit artikel enkele praktijkvoorbeelden van situaties waarin op dit punt alertheid geboden is.

Volledige publicatie

Publicaties