Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

WBP Registreren van ziekteverzuim

2016

Medium

Schoolmanagement Totaal

Bij het registreren van ziekteverzuim gelden strikte regels. Sinds de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het extra belangrijk deze goed na te leven. Forse boetes wachten het schoolbestuur dat zich hier niet aan houdt.

Volledige publicatie

Publicaties