Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Afwijkingsmogelijkheden onder de Wabo en Wro

De bouwregelgeving is de afgelopen jaren flink veranderd. In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en op 1 november 2014 zijn de regels in het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangepast. Deze training biedt inzicht in de mogelijkheden die de Wabo en het Bor bieden om af te wijken van het bestemmingsplan en de beheersverordening. Aan de hand van de huidige wet- en regelgeving en de rechtspraak van de Afdeling worden de verschillende mogelijkheden toegelicht en verduidelijkt.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht