Vier veelgestelde vragen & antwoorden.

Veilige en tijdige zorg

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Dat betekent dat geplande zorg zal moeten wijken, maar ook dat geplande zorg veilig en tijdig geleverd moeten kunnen blijven.

1. Face-to-face consulten medisch-specialistische zorg

Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, verruimt de NZa de regelgeving voor face-to-face consulten. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is.

2. Extra kosten door corona in langdurige zorg

Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. De NZa streeft ernaar de regeling uiterlijk 1 juli as. te publiceren.

3. Hoe kan de thuiszorg, jeugdzorg en ondersteuning aan mensen thuis veilig worden geleverd?

Zorg thuis en mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen en verzorgen is met de huidige overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronovirus een uitdaging. De Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) en zorgovereenkomsten op grond van de Jeugdwet en Wmo 2017, maken dat zorgverleners die te maken krijgen met cliënten die ofwel het coronavirus hebben, ofwel griepklachten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts hebben, risico lopen. Dat risico kan in bepaalde gevallen reden zijn om de zorg zodanig aan te passen dat contact wordt vermeden. Of een huisbezoek geweigerd mag worden hangt af van de gevolgen die het niet afleggen van het bezoek voor de betreffende cliënt heeft. De zorg voor de cliënt zal, zo mogelijk, aangepast moeten worden waarbij fysiek contact/bezoek kan worden vermeden. Zo zullen huisbezoeken kunnen worden vervangen door telefonisch of videocontact. Noodzakelijke zorg kan worden geweigerd als de omstandigheden van dien aard zijn dat niet kan worden verwacht de zorg nog langer te velrenen en het risico dat de betrokken cliënt loopt door de zorg niet langer verleend te krijgen niet levensbedreigend is. De afweging dient van geval tot geval te worden gemaakt.

4. Verkeerde bed-problematiek

Ouderen die (soms al weken) wachten op een plek in een verpleeghuis houden bedden bezet in het ziekenhuis. Dat is niet nieuw, maar wel in deze tijd van schaarste in de ziekenhuizen. De huidige omstandigheden maken dat de nood voor bedden in ziekenhuizen op kan lopen. Dat betekent dat ouderen – als er plek is in een verpleeghuis dat wellicht niet de eerste keus is van ouderen en wettelijk vertegenwoordigers – als tijdelijke plek geaccepteerd dient te worden. Het weigeren van een overplaatsing om plaats te maken voor de gevolgen van de coronacrisis kan grond zijn om de plek desnoods in een voorlopige voorziening bij de rechter op te eisen.

 

Voor vragen of overleg kunt u 24/7 contact opnemen met één van de leden van het “corona zorg team”:

 

Dit blog werd mede geschreven door mr. Tessa van den Ende. Tessa was bij Nysingh werkzaam van september 2004 t/m 2022.