Contracteren met zorgverzekeraars heeft in de afgelopen jaren heel wat discussiepunten voortgebracht.

Omdat onze Marktgroep Zorg zich kan voorstellen dat alle vragen en perikelen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan gebundeld meer inzicht geeft in de positie van de zorginstelling, hebben we een Handleiding Zorgcontractering opgesteld. Aan de hand van beschikbare jurisprudentie en het wettelijk kader belichten wij bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van het ongecontracteerd zijn, of een doorleverplicht in strijd met de wet is, op welke wijze tegen de onderhandelingen zelf kan worden aangekeken vanuit een juridisch perspectief, etc. We hopen op deze wijze de juridische wereld van de zorgcontractering inzichtelijk te maken.

 

Bekijk de Handleiding Zorgcontractering.