Discussie over de voorgestelde regeling omtrent voorkeursrechten.

Op 8 oktober 2019 vond het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over de Aanvullingswet Grondeigendom. Met name is gediscussieerd over de voorgestelde regeling omtrent voorkeursrechten, nu nog geregeld in de Wet voorkeursrechten gemeenten (Wvg). Over de verhouding voorkeursrecht en zelfrealisatie enerzijds en de verhouding zelfrealisatie en onteigening anderzijds zijn verschillende amendementen ingediend. Daarnaast zijn amendementen ingediend op het vlak van kostenverhaal. Op 15 oktober 2019 vindt in de middag de stemming in de Tweede Kamer plaats.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog