Reactie van de regering gepubliceerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Op 22 mei 2019 is de reactie van de regering gepubliceerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom.

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voorziet in de toevoeging aan de Omgevingswet van regels over het voorkeursrecht, onteigening, inrichting van het landelijk gebied en over kavelruil in het stedelijk gebied, en een verdere aanpassing van de regels over het kostenverhaal.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog