Maakt de gemeente misbruik van haar bevoegdheid door te weigeren een eigendomsperceel, te midden van pachtpercelen, te onteigenen, terwijl wél de pachtovereenkomst ten aanzien van de omliggende percelen wordt beëindigd?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arrest van 12 mei 2020 die vraag ontkennend beantwoord. Er bestaat geen recht om onteigend te worden. Daarnaast bespreekt het hof de vereisten van beëindiging van de pachtovereenkomst voor omliggende percelen.

Lees het volledige artikel op onteigeningsblog.nl