Op 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) deed de Afdeling een interessante uitspraak over de vraag welke taxatiemethode voor grondverwerving moet worden gehanteerd ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen in kader van een exploitatieplan. De Afdeling maakte in deze procedure voor het eerst gebruik van het verzoek om inlichtingen bij amici curiae.

Exploitatieplan Harselaar-Driehoek

Het exploitatieplan Harselaar-Driehoek houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Bij tussenuitspraak van 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1641) heeft de Afdeling het exploitatieplan op enkele onderdelen vernietigd en voor de praktijk belangwekkende uitspraken gedaan over diverse aspecten die in het kader van het kostenverhaal aan de orde kunnen komen. Eerder schreven wij hier al deze bijdrage over. De raad van de gemeente Barneveld heeft naar aanleiding van deze uitspraak een herstelbesluit genomen. Onderhavig uitspraak beslecht het laatste geschilpunt, namelijk welk bedrag aan kosten de gemeenteraad mag verhalen voor de grondverwerving ten behoeve van een (buitenplans gelegen) bovenwijkse voorziening.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog