Aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige besluiten

Wanneer overheden fouten maken in hun besluitvorming kunnen zij in voorkomende gevallen gehouden zijn om de schade die een benadeelde ten gevolge hiervan lijdt te vergoeden.

 

De belanghebbende kan daarvoor terecht bij de bestuursrechter en/of de burgerlijke rechter. De thema’s rechtsmachtverdeling, formele rechtskracht en causaliteit spelen – waar het de beoordeling van overheidshandelen betreft – een bijzondere rol die afwijkt van het reguliere aansprakelijkheidsrecht.

 

In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij deze thema’s en worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden praktische handvatten geboden aan overheden om de risico’s op aansprakelijkheid vanwege onrechtmatige besluitvorming te beperken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het belang van een goede termijnbewaking, een zorgvuldige en evenredige belangenafweging en de mogelijkheden om gebrekkige besluiten tijdig te herstellen en vernietiging daarvan bij de bestuursrechter te voorkomen.

 

Daarnaast wordt in deze cursus ook ingegaan op de aansprakelijkheid van overheden voor rechtmatige besluitvorming. Het gaat daarbij om de vergoeding van planschade en nadeelcompensatie. Deze twee onderwerpen zijn, als gevolg van het bij de invoering van de Wro ook in het plansschaderecht geintroduceerde begrip “maatschappelijk risico”, steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. Toch zijn er ook nog steeds belangrijke verschillen, bijvoorbeeld bij de bepaling van het nadeel. In deze cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein worden besproken.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte cursus op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de cursus. U ontvangt altijd een passende offerte.

Incompany of online cursus

De cursus vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie over de cursus Aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige besluiten

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content