Modules cursussen Omgevingsrecht

Onderstaande modules bieden we als incompany cursus(sen) aan. U kunt kiezen voor een of meerdere modules. Als uw organisatie behoefte heeft aan verdieping op specifieke (andere) onderdelen, dan bespreken we dat graag met u.


Module 1: Introductie Omgevingswet

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, waarbij veel nieuwe regels zijn vastgelegd voor de fysieke leefomgeving. Tijdens deze cursus leert u over de omzet, structuur en inhoud op hoofdlijnen van de Omgevingswet en de AMvB’s en de wetten en besluiten die zijn opgenomen in de Omgevingswet.

 

Onderwerpen:

 • Opzet en structuur van de Omgevingswet en de AMvB’s
 • Wetten en besluiten die opgaan in de Omgevingswet
 • Inhoud op hoofdlijnen van de Omgevingswet en de AMvB’s

Duur: in overleg

Module 2: Omgevingsplan en bruidsschat

Het Omgevingsplan gaat het huidige bestemmingsplan vervangen. Zodra de Omgevingswet in werking treedt voegt de ‘bruidsschat’ (tijdelijke) regels toe aan onder meer omgevingsplannen over onderwerpen die nu nog op rijksniveau geregeld worden, maar die onder de Omgevingswet op decentraal niveau moeten worden geregeld. De gemeente kan deze regels, als de Omgevingswet in werking is getreden, op elk moment zelf aanpassen of schrappen.

 

Onderwerpen:

 • Het omgevingsplan
 • Aanleiding bruidsschat
 • Wat is er geregeld in de bruidsschat?
 • Verhouding bruidsschat en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Overnemen bruidsschatregels in het omgevingsplan

Duur: in overleg

Module 3: Vergunning vrij bouwen en Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Tijdens deze cursus staan twee onderwerpen centraal: 1. het vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet en 2. de daarmee samenhangende publiekrechtelijke aspecten van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen uit de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb). U krijgt antwoord op de vraag op welke plaatsen in de regelgeving het vergunningvrij bouwen is geregeld. En ook wat de nieuwe regelgeving inhoudt. Daarnaast wordt ingegaan op de zogenoemde ‘knip’ die de omgevingsvergunning voor bouwen splitst in een technisch en ruimtelijk deel. Die knip levert twee activiteiten op: een technische bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Er wordt inzichtelijk gemaakt wanneer een omgevingsvergunning voor beide activiteiten nodig is.

 

Na deze cursus weet u wat de aanpassingen zijn in de nieuwe Omgevingswet op deze gebieden en waar u rekening mee moet houden in het kader van vergunningvrij bouwen.

 

Onderwerpen:

 • Vergunningvrij bouwen
 • Publiekrechtelijke aspecten van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen uit de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb)
 • Wat houdt de nieuwe regelgeving in
 • De ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen in een technisch en ruimtelijk deel

Duur: in overleg

Module 4: Geluid, geur en trilling

De Omgevingswet staat voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. De effecten van geur, geluid en trilling maken daar een belangrijk onderdeel van uit. De Omgevingswet bevat regels en instrumenten ter regulering van deze aspecten. In deze cursus staan wij bij deze wettelijke instrumenten stil.

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt ook een aantal regels op rijksniveau. Deze regels verhuizen naar het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente (de zogenoemde bruidsschat). Tijdens deze cursus gaan wij ook in op de decentralisatie van de aspecten geluid, geur en trilling als gevolg van de Omgevingswet.

 

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • De gevolgen van de Omgevingswet voor de aspecten geluid, geur en trilling
 • Wat houdt de nieuwe regelgeving in? Welke wettelijke instrumenten zijn er voor de regulering van de aspecten geluid, geur en trilling?
 • De gevolgen van de decentralisatie
 • Verhouding Omgevingsplan tot instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Duur: in overleg

Module 5: Natuur (gebied,- en soortenbescherming)

De Wet natuurbescherming is een van de wetten die opgaat in de Omgevingswet via de Aanvullingwet natuur. Omgevingsvergunningen zullen op het onderdeel Natuur in de Omgevingswet getoetst worden.

 

Weet u welke veranderingen de nieuwe Aanvullingswet natuur met zich brengt en welke impact dit heeft op uw organisatie en de natuurgebieden in uw omgeving? Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op deze vragen.

 

Onderwerpen:

 • Overgangsrecht
 • Aanvullingswet Natuur, Aanvullingsbesluit Natuur
 • Wijzigingen
 • Zorgplicht

Duur: in overleg

Module 6: Vergunningverlening en afwijken van het omgevingsplan

In deze cursus wordt ingegaan op de wijze waarop vergunningverlening in de Omgevingswet is verankerd. Ook wordt besproken wie het bevoegd gezag is om te beslissen over verlening van de omgevingsvergunning en hoe de aanvraag om omgevingsvergunning voor diverse activiteiten (waaronder het afwijken van het omgevingsplan) beoordeeld dient te worden.

 

Onderwerpen:

 • Type vergunningsplichten
 • Bevoegd gezag vergunningverlening
 • Beoordeling van de aanvraag
 • Rechtsbescherming

Duur: in overleg

 

Maatwerk

In overleg met u verzorgen onze specialisten een praktijkgerichte cursus op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

 

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de cursus. U ontvangt altijd een passende offerte.

 

Incompany of online cursus

De cursus vindt online plaats of bij u in huis of op één van onze locaties.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors