060521

Annotatie: ACM besluit gemeente Heumen: de overheid als onderneming?

ACM 3 april 2020, zaken ACM/19/036491 en ACM/19/036503 (Besluit op de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden B.V. tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019)

 

Artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) verplicht bestuursorganen die economische activiteiten verrichten de afnemers van een product of dienst de integrale kosten van dat product of die dienst in rekening te brengen. In de hier te bespreken zaak komt aan de orde de vraag of een gemeente bij een minnelijke verwerving in het kader van een onteigening, met een voortgezet gebruik door de onteigende, een economische activiteit verricht of niet. Een ander punt in dit besluit met een mogelijk grote reikwijdte betreft de vraag of een exploitatiebijdrage die een overheid verstrekt aan een exploitant van door de overheid verhuurde infrastructuur (in dit geval een sportcomplex) door de ACM moet worden verrekend met de huur die de overheid in rekening brengt. Met de toetsing die de ACM in deze zaak utivoert rekt de ACM de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid (zoals Hoofdstuk 4b van de Mededingingswet in het besluit – en in deze bespreking – ook wordt aangeduid) aanzienlijk op en treedt zij in een beoordeling van subsidies.

 

Bij de bespreking zal ook worden ingegaan op de (soms) uitvoeriger overwegingen in het primaire besluit van 16 augustus 2019.

Medium

Markt en Mededinging 2020, nr. 3.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content