290623

De verwachtingswaarde bij de gedoogplichtbeschikking.

Dit vonnis laat zien dat de uitgangspunten zoals die in het onteigeningsrecht gelden met betrekking tot de verwachtingswaarde ook gelden ten aanzien van gedoogplichtbeschikkingen. Dit ligt ook voor de hand; in beide gevallen gaat het namelijk om een waardering van de werkelijke waarde vóór en ná een schadeveroorzakende gebeurtenis.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors