060521

Het begrip transparante steun in de minimis en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze verordeningen niet worden toegepast en moet de te verlenen steun gemeld worden bij de Europese Commissie. In deze bijdrage wordt ingegaan op dit begrip en hoe het moet worden geïnterpreteerd. Daarbij wordt uitgebreider stil gestaan bij de toepassing van het begrip op twee vormen van steun: steun vervat in leningen en steun vervat in garanties.

Medium

Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content