Van 9 juni tot 7 juli 2020 ligt het Besluit Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen in consultatie.

Dit besluit wijst de categorieën ontwikkelingen aan waarvoor dit instrument kan worden ingezet. Het besluit wijzigt het Omgevingsbesluit.

Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Als één van de amendementen bij de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is aangenomen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om publiekrechtelijk financiële bijdragen voor bepaalde ontwikkelingen te verhalen. Dit is een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Op vrijwillige basis contracteren over financiële bijdragen is op dit moment al wel mogelijk en geregeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Aanvankelijk was deze mogelijkheid niet in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom opgenomen, maar de regering corrigeerde dit snel met de eerste nota van wijziging.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.