Onteigening en stikstof worden vaak met elkaar in verband gebracht als uiterst middel in de gebiedsgerichte aanpak om uit de stikstofcrisis te komen.

Politiek is de discussie tussen vrijwillige beƫindiging en een gedwongen sanering van verouderde veehouderijen in en bij Natura 2000-gebieden nog in volle gang. In de tussentijd werken de provincies als gebiedsregisseurs verder aan realisatie van de eerder in het kader van het PAS geformuleerde maatregelen.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog