Het Gerechtshof Den Haag heeft in een arrest van 20 december 2016 beslist dat, in een geval waarin professionele partijen met elkaar hebben gecontracteerd en dat ook voordien al lange tijd deden, een verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen voldoende is voor het aannemen van toepasselijkheid daarvan.

Het Hof vindt verder het beroep op een bepaling in die voorwaarden, dat reclamaties betreffende verwerkte leveringen niet worden gehonoreerd, toelaatbaar (ECLI:NL:GHDHA:2016:3717).

Feiten en standpunten van partijen

Hendrik Veder Group B.V. (HVG) heeft staaldraad geleverd aan Greenhouses B.V. (Greenhouses). Onderaan de door HVG verzonden facturen heeft zij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard, die op de achterzijde van de facturen zijn afgedrukt.

 

In de algemene voorwaarden is in artikel 5 onder andere opgenomen dat reclamaties betreffende bewerkte/verwerkte leveringen niet worden gehonoreerd. Nadat Greenhouses het geleverde staaldraad heeft verwerkt, stelt zij dat op verschillende plaatsen corrosie is ontstaan. Zij claimt de daardoor geleden schade bij HVG.
HVG heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet aansprakelijk is, gelet op artikel 5 van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Greenhouses betwist dat partijen zijn overeengekomen dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst tot levering van het staaldraad van toepassing zijn.

Oordeel Gerechtshof

Toepasselijkheid algemene voorwaarden HVG

Het Gerechtshof is met HVG van oordeel dat de algemene voorwaarden van HVG van toepassing zijn. Het Hof vindt het daarbij van belang dat HVG en Greenhouses al jaren zaken met elkaar doen en dat HVG in die periode talloze facturen heeft verstuurd, waarop aan de voorzijde melding wordt gemaakt van toepasselijke algemene voorwaarden en op de achterzijde de tekst van die voorwaarden is afgedrukt. Bovendien wijst het Hof op het feit dat het gaat om partijen die beiden als professional bekend zijn met algemene voorwaarden en dat Greenhouses nooit aan HVG heeft laten weten dat zij niet aan de algemene voorwaarden gebonden wenst te zijn. Dit is volgens het Hof voldoende voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Inhoudelijke beoordeling artikel 5

Het Hof verwerpt de (subsidiaire) stelling van Greenhouses, dat HVG zich niet kan beroepen op artikel 5 uit haar algemene voorwaarden. Greenhouses stelt dat die bepaling zo moet worden gelezen dat hij slechts betrekking kan hebben op gebreken die direct geconstateerd kunnen worden (en niet op verborgen gebreken, zoals in dit geval). Volgens het Hof valt die uitleg van artikel 5 daarin niet te lezen. Het Hof vindt ook niet dat het beroep van HVG op artikel 5 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het bepaalde in artikel 5 van de algemene voorwaarden van HVG (dat reclamaties betreffende verwerkte leveringen niet worden gehonoreerd) staat daarom volgens het Hof aan de weg aan toewijzing van de schadeclaim van Greenhouses.