Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Transparantie. Dat is het doel van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Wob is dan ook dat bestuursorganen zoveel mogelijk informatie openbaar maken. Zowel op eigen initiatief als op verzoek van burgers. Daardoor krijgen burgers inzage in het overheidshandelen en kunnen zij deelnemen aan democratie en overheidsbesluitvorming. Aan de andere kant moeten bestuursorganen ook rekening houden met belangrijke zaken als privacy en veiligheid. Dat maakt de afweging welke informatie moet, kan en mag worden verstrekt vaak complex, terwijl de termijnen in de Wob zeer kort zijn.

Wij geven u graag juridisch advies over de Wob.

Jessica de Roos

Advocaat

De specialisten van Nysingh kennen de weg in het bestuursrecht en zijn thuis in de Wob. Wij zijn goed op de hoogte van wat er binnen de publieke sector speelt en denken strategisch met onze cliƫnten mee. Daarbij zijn we bekend met de politiek-bestuurlijke sensitiviteit waarmee het werk van publieke instanties is omgeven. We streven altijd naar snelle en pragmatische oplossingen.

Wob

Juridisch advies over de Wob

Nysingh staat (semi-)overheidsinstanties, bestuurders, juridische afdelingen en burgers bij. Wij adviseren zowel over het indienen als over het afhandelen van Wob-verzoeken. Wij treden ook op voor bedrijven die, in het kader van samenwerking met de overheid, geconfronteerd worden met een Wob-verzoek. Deze ondernemingen begeleiden wij bij het naar voren brengen van hun zienswijze. Uiteraard staan we onze cliƫnten ook bij in geschillen en procedures.

 

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over:

  • het opstellen van Wob-verzoeken
  • de beoordeling van een Wob-verzoek
  • het toepassen van weigeringsgronden
  • het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
  • een voorlopige voorziening
  • zienswijze- en bezwaarprocedures
  • mogelijke misbruik van de Wob
  • advies over de Woo

(Semi-)overheden kunnen bovendien bij ons terecht voor begeleiding bij de voorbereiding op de nieuwe Wet open overheid (Woo). De Woo zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content