Cookies

Veel websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de apparatuur van een websitebezoeker worden geplaatst om informatie over het websitebezoek of over de gebruiker van de website te verzamelen. Die informatie kan vervolgens worden opgeslagen en geanalyseerd. Omdat data vandaag de dag een grote waarde vertegenwoordigt is het gebruik van cookies erg populair.

Wij informeren u graag over de AVG en de Telecommunicatiewet bij het gebruik van cookies.

Rutger Ketting

Advocaat

Regelgeving voor cookies

Het is algemeen bekend dat er regels zijn voor het gebruik van cookies. Dit blijkt wel uit alle cookiemeldingen die u tegenwoordig moet wegklikken voordat u een website kunt bezoeken. In onze praktijk zien wij echter ook dat cookies nog niet altijd volledig in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden gebruikt.

Telecommunicatiewet en AVG

In Nederland zijn de regels voor het gebruik van cookies met name op twee plekken te vinden. Ten eerste zijn in de Telecommunicatiewet de regels opgenomen die worden voorgeschreven door de Europese e-Privacyrichtlijn.

 

Het gebruik van cookies leidt daarnaast vaak tot de verwerking van persoonsgegevens. Is dat het geval? Dan moet ook voldaan worden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Deze regels gelden overigens niet alleen voor cookies, maar ook voor andere technische middelen die hetzelfde resultaat opleveren.

Welke regels zijn er?

De belangrijkste regels bij het gebruik van cookies zijn de informatieplicht en het toestemmingsvereiste. Beheerders van websites moeten de bezoeker van hun website allereerst informeren over het gebruik van bepaalde cookies. Daarnaast moet voor het gebruik van sommige cookies vooraf toestemming worden gevraagd.

 

Wat de beheerder van een website precies moet doen is afhankelijk van het soort cookies dat wordt gebruikt. Er zijn drie soorten cookies:

  1. Functionele cookies. Dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website goed te laten werken. Zonder deze cookies is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te loggen en werken webwinkelwagentjes niet.
  2. Analytische cookies. Dit zijn cookies die het mogelijk maken om gegevens over het gebruik van de website (zoals bezoekersaantallen) te verzamelen om zo de werking van de website te kunnen verbeteren.
  3. Tracking cookies. Dit zijn cookies waarmee het mogelijk is om het internetgedrag van mensen te volgen en in kaart te brengen. Daaruit kunnen onder meer persoonlijke interesses worden afgeleid en kunnen organisaties websitebezoekers gerichte advertenties tonen.

Afhankelijk van het type cookies moet worden vastgesteld in hoeverre de informatieplicht en het toestemmingsvereiste gelden en hoe daaraan voldaan kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een cookiebanner op de website. Uiteraard is Nysingh graag bereid om daar behulpzaam bij te zijn.

Wie houdt toezicht op de naleving van de regels?

In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op de naleving van de Telecommunicatiewet en daarmee op het gebruik van cookies. Als de ACM constateert dat het gebruik niet in overeenstemming is met de Telecommunicatiewet kan zij onder meer een boete of een last onder dwangsom opleggen.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Als in strijd met de AVG wordt gehandeld, bijvoorbeeld omdat niet op juiste wijze aan de informatieplicht of het toestemmingsvereiste wordt voldaan bij het gebruik van cookies, dan kan de AP onder meer een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Contact

Heeft u vragen over de Telecommunicatiewet en de AVG bij het gebruik van cookies? Neem dan contact op met Wouter Terpstra, E: wouter.terpstra@nysingh.nl | T: +31 (0)88 752 00 49.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors