ICT en de overheid

Binnen de overheid is het gebruik van ICT-systemen niet meer weg te denken. Of het nu gaat om de Rijksoverheid, gemeenten, provincies of waterschappen: zij maken elke dag intensief gebruik van zeer veel verschillende ICT-systemen. Daarbij wordt software meer en meer afgenomen als dienst (“Software as a Service”), die niet draait op servers van de overheid zelf, maar op servers van de ICT-leverancier of een derde partij. Om deze reden zijn niet alleen heldere afspraken over het gebruik van ICT van belang, maar is het ook noodzakelijk om afspraken te maken over beveiliging en het maken van back-ups.

Graag helpen wij u bij het opstellen, beoordelen van en onderhandelen over ICT-contracten.

Rutger Ketting

Advocaat

ICT, overheid & privacyregelgeving

Naast bovengenoemde afspraken is het van groot belang om ook goede afspraken te maken over de manier waarop partijen met persoonsgegevens omgaan. Kortgezegd moeten ICT-systemen de overheid in staat stellen om aan de privacyregelgeving te kunnen voldoen, met name aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarbij is het onder meer van belang dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt door gebruikers voor wie dat noodzakelijk is, iets waar – zo weten wij uit ervaring – veelal (te) weinig aandacht aan wordt besteed.

Juridische problemen voorkomen bij ICT-projecten voor de overheid

In onze praktijk zien we dat er vaak (aan de voorkant) onvoldoende aandacht wordt besteed aan de afspraken in ICT-contracten, bijvoorbeeld op het moment een gemeente overstapt op een nieuw ICT-systeem. Dat zorgt (achteraf, na het ingaan van het contract) vaak voor discussies, met name in het kader van de implementatie van het systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag wat er precies opgeleverd dient te worden.

 

Zowel voor overheden als voor leveranciers van ICT-middelen is het van groot belang om hier juist vooraf heldere afspraken over te maken. In dat kader is het verstandig om vooraf juridisch advies in te winnen en de ICT-contracten voorafgaand aan het tekenen daarvan te laten beoordelen. Op die manier kunnen risico’s worden verkleind en (onnodige) discussies (en daarmee onnodige kostenposten) worden voorkomen.

Juridisch advies over ICT bij de overheid

De specialisten van Nysingh hebben veel ervaring in het adviseren over de juridische aspecten die spelen bij ICT-projecten in de overheidsbranche. Zo zijn wij onder meer thuis in de door de overheid (standaard) gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden, zoals:

  • de ARBIT (voor alle overheden)
  • de GIBIT (voor gemeenten)
  • de AWBIT (voor waterschappen)

 

Wij ondersteunen dagelijks zowel overheden als leveranciers van ICT binnen de overheidsbranche, onder meer bij het opstellen/beoordelen van en het onderhandelen over ICT-contracten. Neem voor advies gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors