Herstructurering

Als ondernemer wilt u investeren, innoveren en snel schakelen; het vizier gericht op vooruit! Maar als het tij zich keert en de onderneming in zwaar weer komt, ontstaat er een krachtenveld dat onoverzichtelijk kan zijn. Juist dan is het belangrijk scherp te krijgen wat te doen, of juist na te laten. Onze advocaten herstructurering staan u graag bij.

Wij begeleiden u bij de herstructurering van uw onderneming met gedegen advies.

Jolanda Krijgsman

Advocaat

Herstructurering van uw onderneming: de juiste koers richting toekomst

Nysingh biedt het kompas waarmee u als ondernemer de juiste koers houdt naar de toekomst. Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten die thuis zijn in herstructureringen (reorganisatie, sanering van schulden en herfinanciering). Met snelle, duidelijke en praktische adviezen creëren wij overzicht. Ook schetsen we mogelijke routes, zoals:

 • reorganisatie
 • crediteurenakkoord
 • WHOA
 • (her)financiering
 • surseance van betaling
 • faillissement

En we dragen oplossingen aan. Met ons advies neemt u weloverwogen beslissingen over de toekomst en koers van uw onderneming.

herstructurering

Reorganisatie

Onze advocaten worden vaak gevraagd om ondernemingen bij te staan bij reorganisaties. Wij helpen u om uw wettelijke verplichtingen na te komen en de rechten en belangen van uw werknemers te waarborgen. Of het nu gaat om grote (collectieve) of kleinere reorganisaties, wij geven antwoord op al uw vragen en begeleiden u, waar nodig, tijdens het gehele traject. Wij helpen u onder meer bij:

 • de voorbereiding en planning van het reorganisatietraject
 • de arbeidsrechtelijke aspecten zoals de melding van het collectief ontslag
 • het overleg met de ondernemingsraad en vakbonden
 • de ontslagprocedure

Crediteurenakkoord

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert, kunt u uw schuldeisers aanbieden om een bepaald percentage van de vordering te voldoen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering. Accepteren de schuldeisers het crediteurenakkoord, dan kan de onderneming worden voortgezet en een faillissement worden voorkomen.

Onze advocaten adviseren ondernemers over het vaststellen en aanbieden van een crediteurenakkoord, maar ook schuldeisers aan wie een akkoord is aangeboden over de vraag of zij er verstandig aan doen het voorstel te accepteren.

WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, nieuwe mogelijkheden om te herstructureren. Het is een instrument om op effectieve wijze de schuldenlast te verlichten. In tegenstelling tot een crediteurenakkoord kan een akkoord op voet van de WHOA, onder voorwaarden, worden opgelegd aan álle schuldeisers, zelfs zij die niet met het akkoord instemmen. Daarnaast kan de WHOA ingezet worden bij de afwikkeling van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft, als daarmee een beter resultaat wordt gehaald dan wanneer de afwikkeling zou plaatsvinden in faillissement.

Onze specialisten staan u bij gedurende het hele proces, van de voorbereiding van het akkoord tot de uitvoering ervan. Dit proces hebben wij voor u  inzichtelijk gemaakt in de WHOA routekaart.

De inhoud van de regeling op hoofdlijnen hebben we voor u op hoofdlijnen samengevat in het e-book WHOA.

(Her)financiering

Bij iedere herstructurering speelt uiteraard ook het perspectief van de betrokken financiers mee. De mate waarin zij bereid zijn mee te werken aan een herstructurering en de voorwaarden die aan die medewerking worden gesteld, zijn belangrijke indicatoren voor het te verwachten succes van een herstructureringstraject. Natuurlijk moeten financiers zich aan vooraf gemaakte afspraken houden; ook zijn er in de rechtspraak normen ontwikkeld waaraan de financiële partijen zich moeten houden, bijvoorbeeld bij het stellen van extra voorwaarden, het beperken van kredietruimte, het eisen van extra aflossingen of de dreigende uitwinning van zekerheden.

 

Onze specialisten begeleiden u bij de discussies die in dat kader moeten worden gevoerd en de documentatie die moet worden opgesteld en uitonderhandeld.

Surseance van betaling

Als uw onderneming betalingsproblemen heeft, kunt u surseance van betaling aanvragen. De surseance leidt tot uitstel van betaling van concurrente schulden, waardoor u de kans krijgt orde op zaken te stellen.

 

Wij staan regelmatig ondernemers bij die via de surseance van betaling tot een sanering van schulden willen komen. Daarnaast worden onze advocaten vaak door de rechtbank benoemd als bewindvoerder bij surseances van betaling. In dat geval voeren wij samen met de ondernemer (tijdelijk) het beheer van de onderneming, om te onderzoeken of het mogelijk is om aan de hand van de surseance van betaling tot een oplossing van de financiële problemen van de onderneming te komen.

Faillissement

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Of is juist uw klant of leverancier failliet? Wilt u een onderneming vanuit faillissement kopen?

 

Ons team bestaat uit specialisten faillissementsrecht die zich dagelijks bezighouden met deze vraagstukken. Daarnaast worden onze advocaten regelmatig benoemd als curator in (grote) faillissementen.

Recente herstructureringen

 • Begeleiding van een private vastgoedmaatschappij bij de herfinanciering van een vastgoedportefeuille ter waarde van EUR 35 miljoen en daaropvolgende herstructurering. Vastgoedsector.
 • Begeleiding van de herstructurering van een Nederlandse dochtermaatschappij van een Amerikaanse marktleider op het gebied van schone energie en recycling, mede in het kader van het algeheel stroomlijnen van de Europese tak. Industriële sector.
 • Advisering van een toonaangevende tankbouw- en onderhoudsspecialist als koper van een branchegenoot ter waarde van EUR 30 miljoen, inclusief herstructurering van het concern. Industriële sector.
 • Begeleiding van een onderneming actief op het gebied van koeltechniek als koper van een branchegenoot vanuit faillissement (doorstart).
 • Optreden als curator in (grotere) faillissementen waaronder Oad, Weyl Beef Products, Bouwbedrijf Moes (pre-pack), Biodiesel Kampen, Van der Reijd Groep, Installatiebedrijf Meulenbeld-Hofhuis en Yelloo Steigerbouw.

Advies over een herstructurering?

Onze specialisten beantwoorden graag al uw vragen over herstructureringen en de hierboven geschetste routes. Niet alleen als het al zover is. Ook als er nog helemaal geen zwaar weer in zicht is, kunnen we u helpen uw risico’s te verkleinen en uw mogelijkheden te vergroten. Zo bent u voorbereid voor als er toch iets mis gaat. Neem dus gerust contact op met een van onze herstructureringsadvocaten.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors