De samenwerking tussen Nysingh het Oranje Fonds wordt in 2021 gecontinueerd. Via het ‘Nysingh Fonds’ steunt Nysingh sociale projecten in de (directe) omgeving van haar kantoren en draagt daarmee bij aan het versterken van de sociale cohesie binnen die regio’s.

Afgelopen week heeft de MVO Commissie van Nysingh in samenspraak met de Raad van Bestuur besloten de samenwerking met het Oranje Fonds in 2021 voort te zetten.

 

Het partnerschap met het Oranje Fonds, dat in 2019 is gestart, past binnen het actieve MVO-beleid van Nysingh. Via het ‘Nysingh Fonds’ steunt Nysingh sociale projecten in de (directe) omgeving van haar kantoren en draagt daarmee bij aan het versterken van de sociale cohesie binnen die regio’s.

 

Samenwerking Nysingh (Fonds) en Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wendt het bedrag dat Nysingh jaarlijks in het Nysingh Fonds stort aan lokale projecten gericht op: achterstand en armoede, groen als middel, minderheden en jongeren. De projecten die een bijdrage ontvangen, worden geïnformeerd over het feit dat de bijdrage afkomstig is uit het Nysingh Fonds, wat zorgt voor de bijbehorende naamsbekendheid.

 

Juridische dienstverlening aan Oranje Fonds

Een ander onderdeel van de samenwerking is het door Nysingh ter beschikking stellen van 120 uur juridische dienstverlening per jaar, binnen de door Nysingh bestreken rechtsgebieden.

 

Trots

De MVO Commissie van Nysingh is trots op de continuering van de samenwerking. Het past binnen ons actieve MVO-beleid en draagt bij aan de sociale projecten die Nysingh een warm hart toedraagt, zegt MVO-Commissie voorzitter Carola van Andel.


Vragen?

Wilt u meer weten over een mogelijke samenwerking met de MVO-Commissie van Nysingh? Neem dan contact op via commissiemvo@nysingh.nl.