De Eerste Kamer heeft op 31 oktober 2023 een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.

In de motie is het kabinet opgeroepen om:

  1. met de koepels van decentrale overheden in gesprek te gaan over deze uitspraak van de Eerste Kamer;
  2. binnen 2 weken, middels een brief, terug te koppelen over de conclusies die kabinet en koepels hieraan verbinden en de kamer te informeren over het vervolg;
  3. en in deze brief gespecificeerd in te gaan of, en hoe, er wordt voldaan aan de minimale eisen die decentrale overheden zelf hebben gesteld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

 

Het signaal van de Eerste Kamer is heel duidelijk. Daar staat tegen over dat de minister heeft aangegeven dat de motie ‘onwerkbaar’ is en wees erop dat de Eerste Kamer in maart heeft ingestemd met de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Volgens de minister is het staatsrechtelijk gezien niet mogelijk om de wet nog terug te draaien.

 

Vooralsnog moet ervan worden uitgaan dat de nieuwe wet op 1 januari 2024 in werking treedt. Mocht de motie van de Eerste Kamer ertoe leiden dat de datum van inwerkingtreding wordt opgeschoven, dan zal het huidige recht langer van toepassing zijn en kan er (dus) langer gebruik worden gemaakt van het bestaande instrumentarium.

 

Voor vragen over het voorgaande over uw lopende projecten kunt u terecht bij Mark Tunnissen 088 752 0261 / mark.tunnissen@nysingh.nl.