Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Privatisering

privatisering nysingh

Privatisering, deprivatisering, verzelfstandiging of reorganisatie? Ook dan krijgt u te maken met de Wnra. Want met de komst van de Wnra verandert niet alleen de rechtspositie van ambtenaren. Ook bij een overgang van een onderneming heeft de Wnra vergaande gevolgen.

Bleven ambtenaren bij privatisering voorheen achter bij de overheidswetgever, als gevolg van de Wnra zullen ze waarschijnlijk automatisch in dienst treden bij de verkrijger van de overheidsinstantie.

En andersom, bij deprivatisering, geldt dit ook. Werknemers gaan over naar de nieuwe werkgever, met alle rechten en plichten die verbonden zijn aan hun arbeidsovereenkomst.

Economische activiteit

Nu zijn de regels van overgang van onderneming in de publieke sector niet zo zwart-wit. Kernwoord hierbij is ‘economische activiteit’. Zuivere overheidstaken worden niet aangemerkt als economische activiteit en daardoor gelden de regels van overgang van onderneming niet altijd. Maar ook dit ligt genuanceerd. Want diensten die het openbaar belang dienen en ook door andere bedrijven (met winstoogmerk) worden aangeboden, kunnen wel aangemerkt worden als economische activiteit.

Dagelijkse praktijk

Stel u wilt de gemeentelijke sporthal privatiseren. Of u bent verantwoordelijk voor de reorganisatie en samenvoeging van verschillende overheidsdiensten in bijvoorbeeld een shared service centre of uitvoeringsorganisatie. Waar moet u dan rekening mee houden als de Wnra in werking treedt?

Juridische gevolgen bij een privatisering, deprivatisering, verzelfstandiging of reorganisatie

Nysingh is u graag van dienst bij het overzien van alle juridische gevolgen bij een privatisering, deprivatisering, verzelfstandiging of reorganisatie. Neem vrijblijvend contact op met Wilco Nieuwenhuis E: wilco.nieuwenhuis@nysingh.nl, T: 06 51 26 16 23 of Johanneke Liebrand, E: johanneke.liebrand@nysingh.nl, T: 06 20 95 91 56, specialisten op het gebied van de Wnra.

Rechtsgebieden