Privatisering

U wilt de gemeentelijke sporthal privatiseren. Of u bent verantwoordelijk voor de reorganisatie en samenvoeging van verschillende overheidsdiensten in bijvoorbeeld een shared service centre of uitvoeringsorganisatie. Als u te maken krijgt met privatisering, deprivatisering, verzelfstandiging of een reorganisatie, krijgt u sinds 1 januari 2020 ook te maken met de WNRA. De WNRA kan bij een overgang van een onderneming vergaande gevolgen hebben.

Wij helpen u de juridische gevolgen van uw plannen of opdracht te overzien.

Johanneke Bos

Advocaat, Partner

De juridische gevolgen van privatisering, deprivatisering, verzelfstandiging of een reorganisatie

Bleven ambtenaren bij privatisering voorheen achter bij de overheidswerkgever, als gevolg van de WNRA treden zij automatisch in dienst bij de verkrijger. En andersom, bij deprivatisering, geldt dit ook. Werknemers gaan over naar de nieuwe werkgever, met alle rechten en plichten (arbeidsvoorwaarden) die verbonden zijn aan hun arbeidsovereenkomst.

 

Nu zijn de regels van overgang van onderneming in de publieke sector niet zo zwart-wit. Het kernbegrip hierbij is ‘economische activiteit’. Zuivere overheidstaken worden niet aangemerkt als economische activiteit, waardoor de regels van overgang van onderneming niet altijd van toepassing zijn. Maar ook dit ligt genuanceerd. Want diensten die het openbaar belang dienen die ook door andere bedrijven (met winstoogmerk) worden aangeboden, kunnen wel weer aangemerkt worden als economische activiteit.

Privatisering

Expertise

De specialisten van Nysingh hebben veel ervaring in de publieke sector en zijn thuis in de WNRA. Wij helpen u dus graag de juridische gevolgen van uw plannen of opdracht te overzien. Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan advies over de WNRA.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content