Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

donderdag 13 februari 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel