Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking is getreden , is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begonnen met het toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.

AP start met controleren overheidsinstanties De AP start met controleren van overheidsinstanties. Bij alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen heeft de AP gecontroleerd of zij een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) hebben aangemeld. Uit het onderzoek van de AP blijkt dat de meeste overheidsorganisaties voldoen aan de eis om een FG aan te stellen.

Aanmelden FG

Een klein deel van de overheidsinstanties (minder dan 4%) heeft mogelijk nog geen FG aangemeld. Opvallend is dat de AP een vrij korte termijn hanteert voor het (alsnog) aanmelden van de FG. De overheidsinstanties die nog geen FG hebben aangemeld, dienen dit voor 11 juni 2018 alsnog te doen. Doen zij dit niet, dan legt de AP mogelijk een sanctie op.

 

Door een korte termijn te hanteren onderstreept de AP niet alleen het belang van de FG. Maar ook laat de AP zien dat zij haar taak als toezichthouder direct serieus neemt. Ook laat deze controle zien dat overheden bijzondere aandacht genieten van de AP. De AP lijkt bewust te beginnen bij de overheid voordat zij overgaat tot het controleren van de private sector. Voor overheden is het dus goed om te weten dat zij niet kunnen achterblijven in de implementatie van de AVG.

 

Het volledige nieuwsbericht van de AP is te vinden via deze link.

Meer weten over privacy?

Wilt u meer weten over privacy, neem dan gerust contact op met het team Overheid & Privacy, of met Carola van Andel, E: carola.vanandel@nysingh.nl | T: 088 752 02 19 | M: 06 13 00 45 93 of Maarten van Nijendaal, E: maarten.vannijendaal@nysingh.nl | T: 088 752 02 19 | M: 06 22 17 66 54.