De maand november stond bol van nieuwsberichten omtrent drones.

Zo botste begin deze maand een drone op een sportvliegtuig, met als gevolg een noodlanding op Eindhoven Airport. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar het toestel is wel beschadigd. Ook kondigde de politie aan dat zij tientallen extra drones heeft gekocht voor allerlei nieuwe taken. Zoals al blijkt uit deze nieuwsberichten, is het gebruik van drones aanzienlijk toegenomen. In eerste instantie werden drones alleen gebruikt voor militaire doeleinden, maar inmiddels worden ze ook gebruikt voor het inspecteren van bouwterreinen, landmeetkundig onderzoek, het sproeien van gewassen, het analyseren van het verkeer, recreatie en zelfs door toezichthouders.

 

Het toegenomen gebruik heeft ertoe geleid dat de Europese wetgever heeft besloten te voorzien in uniforme regelgeving voor het veilige gebruik van drones in het Europese luchtruim. Vanaf 31 december 2020 gelden de nieuwe regels voor het vliegen met drones. In dit blog bespreek ik de nieuwe regelgeving (Verordening 2020/639, Verordening 2019/947 en Verordening 2019/945).

De nieuwe Europese regelgeving

De nieuwe Europese regelgeving geldt voor al het gebruik van civiele drones, dus ook voor de drone die men tijdens de feestdagen cadeau heeft gekregen. Vluchten met drones die worden uitgevoerd door militaire- en nooddiensten, zoals de brandweer en politie in de breedste zin van het woord, vallen niet onder het toepassingsbereik van de Europese regelgeving. Op grond van de nieuwe regelgeving wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden en commercieel of beroepsmatig gebruik. De nieuwe regelgeving maakt gebruik van een systeem waarbij het drone gebruik wordt ingedeeld in drie categorieën naar gelang het betreffende gebruik veiligheids- en privacyrisico’s met zich meebrengt: (i) open, (ii) specific en (iii) certified categorie.

De verschillende categorieën

Kort gezegd, geldt voor de indeling in de drie categorieën dat hoe zwaarder de drone, hoe meer restricties er zijn.
Voor de open categorie geldt samenvattend het volgende. Het huidige verbod om te vliegen boven bebouwing of wegen vervalt onder de nieuwe regelgeving. Het vliegverbod boven mensenmenigten, niet betrokken personen, en spoorwegen of het vliegen nabij vliegvelden blijft wel van kracht. Verder geldt er een maximale vlieghoogte van 120 meter en is de operator – die veelal ook de piloot is maar niet altijd – verplicht de drone in het zicht te houden gedurende het gebruik. De nieuwe Europese regelgeving kent, in tegenstelling tot de huidige Nederlandse wetgeving, geen maximale afstand tussen de operator en de drone.

 

Wanneer het gaat om drones met een groter gewicht dan 25 kilogram en waarbij het beoogde gebruik inhoudt dat met de drone buiten het zicht, hoger dan 120 meter of in de bebouwde kom nabij mensen wordt gevlogen, dan dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Hieruit volgt welke maatregelen genomen moeten worden voor het veilig uitvoeren van de vlucht.
Het gebruik van drones met een zeer hoog risico valt binnen de certified categorie. De regels in deze categorie zullen vergelijkbaar worden met de huidige regels en voorschriften omtrent bemande luchtvaart. Om vluchten uit te mogen voeren die in deze categorie vallen wordt dan ook certificering vereist. Behaalde certificering is geldig in alle lidstaten en zal zonder verdere eisen of beoordeling worden geaccepteerd. Ook dit is vergelijkbaar met de huidige regelgeving omtrent de bemande luchtvaart.

 

Op dit moment geldt in Nederland een onderscheid tussen drones die recreatief en commercieel of beroepsmatig worden gebruikt. Commerciële of beroepsmatige gebruikers kunnen na de inwerkingtreding van de nieuwe Europese regelgeving nog een jaar gebruik maken van hun drones op basis van de huidige ontheffingen en vergunningen die zij reeds in hun bezit hebben. Niettemin zijn zij verplicht om zich in te schrijven in het nieuwe Europese droneregister.

 

Verder gelden onder de nieuwe regelgeving, onder anderen, eisen voor het ontwerp, de productie en de certificering van drones. Ook kent de nieuwe regelgeving eisen ten opzichte van het milieu, piloten, luchtvaartterreinen en hun apparatuur.

Afsluiting

Vanaf 31 december 2020 treedt de lang verwachte nieuwe uniforme Europese regelgeving omtrent het gebruik van drones in werking. Hiermee zullen de regels voor het gebruik van drones veranderen. De regels zijn opgesteld aan de hand van drie categorieën waarbij de drone wordt ingedeeld afhankelijk van de veiligheids- en privacyrisico’s die het gebruik ervan met zich meebrengen. Samenvattend komt het erop neer dat hoe zwaarder de drone, hoe meer restricties er zullen zijn. Krijgt u tijdens de feestdagen een drone cadeau dan is het belangrijk om voor het gebruik te bepalen in welke categorie de drone valt.