Grote verschillen in inzicht over de hoogte van de schadeloosstelling maken het minnelijk overleg niet onzorgvuldig.

Ook een hertaxatie tijdens dit minnelijk overleg maakt niet dat het overleg onzorgvuldig is indien duidelijk is dat partijen telkens hebben onderhandeld over hetzelfde object en de taxatie tevens op dit object zag.

 

Waar in maart enkel een groot aantal Ontwerp Koninklijke Besluiten zijn gepubliceerd, telt april opnieuw drie definitieve Koninklijke Besluiten:

 

  • Besluit van 16 maart 2021, 2021000478 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Den Haag krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Rotonde Scheveningseweg).
  • Besluit van 16 maart 2021, 2021000479 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Klei-Oost Zuid 2005)
  • Besluit van 30 maart 2021, 2021000624 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lochem krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N346 Schakel Achterhoek – A1)

 

Lees meer op ons Onteigeningsblog