Als de onteigeningsschadeloosstelling lager wordt vastgesteld dan het voorschot dat de onteigende heeft ontvangen, veroordeelt de rechter hem ambtshalve tot terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag. Ook kan de rechter ambtshalve deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaren en een termijn bepalen voor terugbetaling, waarna wettelijke rente verschuldigd is. Een daartoe strekkende vordering van de onteigenaar is niet nodig.