De Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Vergunningen, subsidies, handhavingsbesluiten: burgers en overheden kruisen elkaars paden in het dagelijks leven. Dit vraagt om normering van de verhouding tussen burger en overheid. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft daarvoor algemene regels. Deze wet regelt allereerst de totstandkoming van besluiten. Daarnaast regelt de Awb de wijze van bezwaar en beroep. Besluiten van de overheid vinden hun grondslag in bijzondere wetgeving. De algemene regels uit de Awb spelen daarbij telkens een rol. De Awb is daarmee een belangrijk instrument in bestuursrechtelijke kwesties.

Heeft u vragen over de toepassing van Awb? Wij helpen u graag verder.

Mark Tunnissen

Advocaat

Onze advocaten bestuursrecht

De specialisten Bestuursrecht van Nysingh adviseren en procederen over alle aspecten van de Awb. Zij hebben veel ervaring met bestuursrechtelijke besluitvormingsprocessen en bezwaar- en beroepsprocedures.

Juridisch advies Awb

De advocaten Bestuursrecht van Nysingh treden op voor de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook voor semi-overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen.

Neemt u gerust contact met ons op als u wilt sparren of vragen heeft over bijvoorbeeld:

 • besluiten
 • beleidsregels
 • beschikkingen
 • algemeen verbindende voorschriften
 • verordeningen
 • vergunningen
 • meldingen
 • totstandkoming van besluiten
 • besluiten en ontwerp-besluiten
 • uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • algemene beginsel van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel
 • procederen bij bezwaarcommissies
 • procederen bij de bestuursrechter
 • bezwaar, incidenteel beroep, beroep, hoger beroep
 • bevoegdheidsvraagstukken
 • delegatie en mandaat
 • handhaving door de overheid
 • gedogen
 • last onder bestuursdwang
 • last onder dwangsom
 • sluitingsbevelen
 • klachtbehandeling
 • communicatie tussen burger en overheid
 • subsidies
 • verhouding Awb tot een bijzondere wet
 • overheid en privaatrecht

Studiemiddagen Actualiteiten Awb

De specialisten van Nysingh organiseren jaarlijks in het voorjaar de studiemiddagen Actualiteiten Awb voor overheden. Onze bestuursrechtspecialisten praten u bij over actuele ontwikkelingen. Daarbij staat rechtspraak centraal. Hierbij geven wij ook handige tips voor de praktijk. Houd de Nysingh Academy in de gaten voor meer informatie over de eerstvolgende editie.

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors