Op 7 december jl. presenteerden Allard Bekius van Nysingh en Wim van Welsem van KPMG Meijburg & Co het eerste van drie webinars met als onderwerp ‘Schijnzelfstandigheid in de zorg’. Allard en Wim hebben ruim 200 deelnemers meegenomen in de actuele stand van zaken op het gebied van de zzp’er in de zorg.

Allard heeft alle relevante ontwikkelingen besproken waaronder het Integraal Zorgakkoord, de daarin afgesproken intentie om te komen tot een Fiscaal kader zzp zorg en de rechtspraak van de Hoge Raad inzake Deliveroo. Ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling rechtsrelaties en rechtsvermoeden, heeft hij behandeld.

 

Wim is vervolgens dieper ingegaan op alles dat te maken heeft met de (nu bij ons bekende) inhoud van het Fiscaal kader zzp zorg. Dit voornoemde kader is nu uitgesteld tot 1 juli 2024. Wim heeft de overwegingen omtrent dat uitstel behandeld en heeft vervolgens ook de fiscale consequenties van het uitblijven van het kader geduid.

 

Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is Allard ingegaan op de mogelijke consequenties in de situatie dat uw zzp’er toch een werknemer blijkt te zijn. Denk daarbij aan mogelijke loonvordering voor vakantiedagen, – toeslag, ORT en dertiende maand en sociale verzekeringspremies, loonbelasting en pensioen. Maar ook aan het van toepassing zijnde ontslagrecht. Tot slot heeft Allard besproken wat u als werkgever in de zorg nu kunt doen.

 

Terugkijken?
Bent u werkgever in de zorg en wilt u dit webinar terugkijken? Dan kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt dan ook automatisch een uitnodiging voor webinar 2 en 3 van het drieluik ‘Schijnzelfstandigheid in de zorg’ dat wij in het voor- en najaar van 2024 organiseren.