Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor overheden die van plan zijn om te onteigenen verandert er veel. Vóór 1 januari 2024 werd een verzoek tot onteigening ingediend bij en getoetst door de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, waarna een Koninklijk Besluit volgde waarin het verzoek werd toe- of afgewezen. Vanaf 1 januari 2024 moeten overheden zelf een onteigeningsbeschikking maken.

Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden

Ter ondersteuning van die overheden is per 1 januari 2024 een Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden opgericht. Het Kenniscentrum verricht de volgende activiteiten:

  1. Online informatiepunt: het verzorgen van (actuele) informatie over de nieuwe onteigeningsprocedure;
  2. Kennisnetwerk: bestaande uit specialisten vanuit verschillende overheden die hun kennis bundelen. Vooral gemeenten hebben niet altijd de benodigde kennis om een onteigeningsprocedure te starten. Onder de Omgevingswet vervalt de toetsende rol van de Corporate Dienst, waardoor een kennisnetwerk bijzonder behulpzaam kan zijn voor overheden;
  3. Vraagbaakfunctie: voor alle vragen die overheden hebben over de veranderingen onder de Omgevingswet op het gebied van onteigening;
  4. Kwaliteitstoets: een extra check op het onteigeningsdossier, vergelijkbaar met de oude voortoets bij de Corporate Dienst.

Het Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden is vanaf 2 januari 2024 digitaal raadpleegpaar via: https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/instrumenten-grondbeleid/onteigening/

 

Meer weten?

Deze bijdrage is geschreven door Babette van Driel en Sharon Aaldering. Voor meer informatie over onteigenen onder de Omgevingswet of grondverwerving in het algemeen, kunt u contact opnemen met Babette van Driel, onteigeningsadvocaat of een andere specialist van ons Team Grondzaken.