Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus, voor overheden, bedrijven en instellingen.

Vastgoed & Bouw

Bouwen, beleggen of aankopen. Erfpacht of projectontwikkeling. Als u met vastgoed bezig bent, wordt u regelmatig geconfronteerd met juridische vraagstukken. De vastgoed specialisten van Nysingh kennen de regels, maar kennen ook uw praktijk. Voor een deskundig en praktisch advies. Over onroerend goedtransacties, erfpacht en splitsing. Over ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Over verzekeringen en financiering. Gebiedsontwikkeling…

Meer informatie

Nadeelcompensatie

Besluiten van de overheid kunnen rechtmatig zijn en toch kunnen de gevolgen van deze besluiten dusdanig zwaar drukken op een beperkte groep burgers dat de schade die deze groep lijdt voor vergoeding in aanmerking komt. Vergoeding van deze vorm van schade wordt nadeelcompensatie genoemd en komt bijvoorbeeld voor bij projecten zoals de aanleg en het…

Meer informatie