Op 7 december 2020 (publicatie 22 december 2020) is het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) vastgesteld.

Daarmee zijn inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, de landinrichting en de regels over kostenverhaal aangepast. Met het Aanvullingsbesluit grondeigendom zijn nieuwe bepalingen toegevoegd aan drie Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s): 1) het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), 2) het Omgevingsbesluit (Ob) en 3) het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

 

Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht

Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht bestaat uit de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving. De uitvoeringsregelgeving bestaat uit vier AMvB’s (Bkl, Ob, Bal en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) en een ministeriële regeling (de Omgevingsregeling).

 

Lees meer op ons onteigeningsblog