De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) stelt dat sprake is van ongeoorloofd (commercieel) medegebruik en verhuur door TenneT van onbenutte overcapaciteit van mantelbuizen bij hoogspanningsverbindingen.

De ACM had het handhavingsverzoek niet in behandeling genomen. Ten onrechte, zo oordeelde de rechtbank Rotterdam op 18 mei 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:4237)

Oordeel: onvoldoende onderzoek ACM

De rechtbank oordeelt dat de ACM onvoldoende onderzoek heeft gedaan. Ten onrechte heeft de ACM genoegen genomen met de mededeling van TenneT en Relined dat zij geen overtreding hebben begaan. De ACM heeft onvoldoende onderzocht of mogelijk sprake is van overtreding van de artikelen 5.2 en 5.3 van de Telecommunicatiewet (Tw). Het beroep van FPG is gegrond en de ACM dient opnieuw te beslissen met inachtneming van het vonnis.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog