Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen en de samenleving. Ook zijn de economische gevolgen voor het bedrijfsleven groot, waarbij geldt dat er grote verschillen zijn in de diverse sectoren.

Daar waar een aantal sectoren niet of nauwelijks geraakt is, zijn andere sectoren hard geraakt of liggen vrijwel stil. Wij zien dat veel ondernemers zich grote zorgen maken over de toekomst.

 

De zorgen zijn verschillend: daar waar de ene ondernemer zich zorgen maakt over het uitblijven van de benodigde leveranties c.q. het niet tijdig betalen van een crediteur, kan elders de situatie zodanig ernstig zijn dat zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt.

 

Wij fungeren graag als uw klankbord en staan u graag bij om uw onderneming door deze zware tijden te loodsen. Ook is het mogelijk dat het uw onderneming voor de wind gaat en dat u kansen ziet om uw onderneming uit te breiden.

 

In dit alert staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Overzicht steunpakket banen en economie 3.0 en
  • Tijdelijke voorziening betalingsuitstel.

 

Noodpakket banen en economie 3.0

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat pas in april 2021 in. Die toevoeging aan de Tozo vindt het kabinet op dit moment ongepast door de uitbreiding van beperkende maatregelen.

Lees meer

 

Tijdelijke reddingsboei voor ondernemers in het nauw

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbruggingsregeling en maken het via soepelere belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat de liquiditeiten (beter) op peil gehouden kunnen worden. De betreffende maatregelen zorgen er echter niet voor dat alle problemen worden opgelost. Ondanks dat veel marktpartijen coulant zijn en bereid zijn om betalingsregelingen overeen te komen, zullen er zich situaties voordoen dat partijen niet bereid zijn om mee te werken en ervoor kiezen om door middel van een verhaalsactie of een faillissementsverzoek betaling af te dwingen. De Tijdelijke voorziening betalingsuitstel Covid-19 biedt ondernemers die worden geconfronteerd met dergelijke (verhaals)acties de mogelijkheid om deze tijdelijk te schorsen of te staken.

Lees meer

 

Een speciaal ingericht multidisciplinair Corona Alert Team houdt zich binnen Nysingh 24/7 bezig met de juridische vraagstukken die zich nu voordoen. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten.