Eerder schreef Rianne Kamphuis al een blog over het intrekken van vakantiedagen en de meivakantie. Inmiddels zijn we enige tijd verder en staat de zomervakantie voor de deur!

Voorlopig hebben we nog steeds te maken met de impact van het coronavirus. We zien dat werkgevers en werknemers in de dagelijkse praktijk inmiddels hun weg weten te vinden, maar hoe zit het met de aankomende zomervakantie?

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn in principe hetzelfde:

  • Je werkgever mag van je vragen om reeds geplande vakantiedagen niet op te nemen, bijvoorbeeld omdat het vanwege Corona heel druk is. Nu Corona al enige tijd speelt en iedereen gewend is aan het ‘nieuwe normaal’ is het natuurlijk wel de vraag of de werkgever gewichtige redenen heeft om vakantie niet toe te staan. Een werknemer moet wel de kans krijgen om te recupereren van de gedane arbeid en de zomervakantie is daarvoor natuurlijk een uitstekend moment.
  • Je werkgever kan je niet opleggen om vakantiedagen op te nemen, het initiatief daartoe ligt bij werknemer. Het is wel zo dat een werkgever in de gaten moet houden dat een werknemer wel vakantiedagen opneemt en het moment van opname wordt in overleg vastgesteld, zodat sprake is van een werkbare planning.
  • Als je vakantie hebt opgenomen, maar toch geen behoefte hebt omdat je niet op vakantie kunt gaan, dan kan dit alleen worden teruggedraaid met toestemming van de werkgever. Dat je geboekte vakantie niet doorgaat, hoeft voor je werkgever geen reden te zijn om je vakantiedagen terug te draaien. Je kunt immers ook genieten van een staycation.

Vakantiedagen over?

Als nu blijkt dat je vanwege Corona niet in staat bent al je vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat er meer werk is dan gewoonlijk of omdat je niet op vakantie gaat en je werkgever het prima vindt dat je doorwerkt, is het goed om te weten dat je aan je werkgever kan vragen om (enkele) bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen. Wettelijke vakantiedagen (4 * je wekelijkse arbeidsduur), mogen niet worden uitbetaald, dat kan alleen bij het einde van je dienstverband. Naast dat het voor de werknemer extra salaris oplevert, heeft je werkgever er misschien ook wel belang bij om enkele vakantiedagen uit te betalen, anders ontstaat wellicht op een later moment een stuwmeer aan vakantiedagen.

Gerelateerde artikelen