In juni en juli zijn meerdere Koninklijke Besluiten gepubliceerd over onder meer het minnelijk overleg onteigening.

De Kroon oordeelt dat in alle gevallen voldoende minnelijk overleg is gevoerd. Dit geldt ook als eerst overleg is gevoerd in het kader van de Wvg alvorens het onteigeningsinstrument in beeld kwam. Ook was discussie of de gemeente gehouden is planologische medewerking te verlenen aan een vervangende locatie. Verder geeft de Kroon aan dat de financiƫle uitvoerbaarheid van een onteigeningsplan niet ter beoordeling staat in de administratieve fase.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog