Auteursrecht

Het auteursrecht, of copyright, geeft u als maker het recht om uw creatieve werk te beschermen tegen partijen die zonder uw toestemming uw werk kopiëren of openbaar maken, maar ook tegen partijen die uw werk wijzigen of aantasten. Nysingh helpt u graag bij het handhaven en exploiteren van uw auteursrechten, maar ook indien u ervan wordt beschuldigd de auteursrechten van een ander te schenden.

Wij helpen u graag uw ontwerpen te beschermen.

Tjibbe Fokkens

Of counsel

De bescherming van auteursrecht

Het auteursrecht geeft u als maker het recht om uw creatie, uw ‘werk’ te beschermen. Dit auteursrechtelijk beschermde ‘werk’ is een breed en veelomvattend begrip. Het kan bijvoorbeeld gaan om teksten, films of fotografie, maar ook om (industriële) vormgeving van producten, modeontwerpen, architectuur of kunst. En ook ‘digitale werken’ zoals websites, apps, interfaces en software kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming is wel dat het werk het resultaat is van creatieve keuzes en niet ontleend is aan een ander werk.

 

Als auteursrechthebbende op een werk heeft u twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het werk openbaar te maken en het alleenrecht om het werk te verveelvoudigen. Deze rechten bieden niet alleen bescherming tegen exacte kopieën van uw werk. Ook indien een werk gedeeltelijk of in gewijzigde vorm is verveelvoudigd of openbaar gemaakt, kan daar vaak tegen worden opgetreden op grond van het auteursrecht.

 

Auteursrechtelijke bescherming ontstaat vanzelf door het maken van het werk. U hoeft dus niets aan te vragen en niets te registreren. Om later met succes een beroep op uw auteursrecht te kunnen doen, is het echter wel belangrijk dat u kunt bewijzen dat u de maker van het werk bent. Wij adviseren u dan ook vast te leggen hoe, wanneer, en door wie het werk is gecreëerd en bewijsstukken (zoals concepten, schetsen, en ontwerptekeningen) te bewaren en door een onafhankelijke partij te laten dateren. Desgewenst kan Nysingh u daarover nader informeren.

Auteursrecht

Juridisch advies bij inbreuken op uw auteursrecht

De advocaten van Nysingh zijn thuis in het (internationale) auteursrecht. Wij werken voor binnen- en buitenlandse ondernemingen, waaronder verschillende (exploitanten van) bekende merken en winkelketens, maar ook voor ontwerpstudio’s, reclamebureaus en overheids¬instellingen.

 

Onze specialisten denken graag snel en strategisch met u mee op het moment dat iemand inbreuk op uw auteursrecht maakt of dreigt te maken. We helpen u ook als een andere partij meent dat u inbreuk maakt op haar auteursrecht. Daarbij streven we altijd naar een pragmatische oplossing, maar als de zaak daarom vraagt, procederen we met verve. We hebben veel ervaring met verschillende (internationale) civiele procedures, zoals kortgeding-, bodem-, ex parte-, arbitrage en beslagprocedures. Voor meer informatie over deze procedures en het handhaven van auteursrechten, kunt u hier onze whitepaper ‘optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten’ downloaden.

Internationaal auteursrecht

Nysingh heeft veel expertise op het gebied van internationale auteursrechtelijke kwesties, zoals grensoverschrijdende inbreukzaken en internationale licentie- of distributieovereenkomsten. We maken deel uit van een wereldwijd netwerk van advocatenkantoren en werken waar nodig samen met ervaren auteursrechtspecialisten van buitenlandse advocatenkantoren.

 

Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan concreet en praktisch advies over bijvoorbeeld:

  • (mogelijke) auteursrechtinbreuken in binnen- en buitenland
  • het vorderen van een verbod, schadevergoeding of winstafdracht
  • het voeren van verweer tegen inbreukclaims van derden
  • het opstellen en beoordelen van (internationale) licentieovereenkomsten
  • het beschermen van productvormgeving en andere ontwerpen
  • internationale aspecten van het auteursrecht
  • wijziging of aantasting van een werk
  • het overdragen van auteursrechten
  • digitale aspecten van het auteursrecht
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors