Risicomanagement bij een faillissement

U bent failliet verklaard en nu krijgt u te maken met een curator. Of uw leveranciers of afnemers zijn failliet verklaard, terwijl u nog niet betaalde vorderingen heeft uitstaan. En nu wilt u weten hoe u zo goed mogelijk met dit faillissement om kunt gaan. De advocaten van Nysingh helpen u hier graag bij.

Wij adviseren u graag bij een faillissement van uw bedrijf, leverancier of afnemer.

Carla Nijhuis

Advocaat, Partner

Uw eigen bedrijf is failliet

Als een faillissement van uw onderneming onvermijdelijk is, dan krijgt u te maken met een curator. Als bestuurder heeft u een informatieplicht tegenover de curator. Daarbij is het verstandig om hem, met name in de eerste fase, zoveel mogelijk van dienst te zijn. Weten wat er komen gaat en weten wat uw rechten en plichten als bestuurder zijn, geeft vaak rust in deze hectische tijd.

 

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement en de transacties die kort voor het faillissement hebben plaatsgevonden. Ook zal hij de administratie aan een onderzoek onderwerpen. Daarbij beoordeelt hij onder meer of aan de administratieplicht is voldaan en of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. Is dat niet het geval? Dan staat het vast dat u uw taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en bent u in beginsel aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Als de curator besluit om u als bestuurder aansprakelijk te stellen, heeft u juridische bijstand nodig.

 

Het zou kunnen dat u uw onderneming wilt voortzetten. In dat geval is het verstandig om advies in te winnen over de risico’s van een doorstart, bijvoorbeeld op personeelsgebied en de door de curator verlangde garanties en vrijwaringen. Als u de regels van het spel kent, heeft u daarbij een voorsprong.

Faillissement

Uw afnemer of leverancier is failliet

En dan is het zover. Uw klant of leverancier is failliet, u blijft achter met een onbetaalde vordering. Wat kunt u doen?

  • Bepaal of u nog aanspraak kunt maken op goederen die van u zijn. Als dat het geval is, zoals bijvoorbeeld bij een eigendomsvoorbehoud of recht van reclame, moet u dit zo spoedig mogelijk aan de curator kenbaar maken.
  • Start direct na het uitspreken van het faillissement met het uitwinnen van eventuele zekerheidsrechten, zoals pandrechten en borgtochten.
  • Vraag reeds afgedragen BTW terug.

Een faillissement van een leverancier of afnemer biedt voor veel partijen ook mogelijkheden. Zo kan zich de situatie voordoen waarin u geïnteresseerd bent om activa van de curator te kopen of de activiteiten van de failliete onderneming zelf voort te zetten. Dan is het van groot belang dat u zich laat adviseren door een deskundige op het gebied van faillissementsrecht. Ogenschijnlijke buitenkansjes mogen niet leiden tot een debacle. De curator geeft namelijk meestal geen enkele garantie voor de activa of activiteiten die hij verkoopt. Hij zal bovendien vaak zelfs nog garanties en vrijwaringen willen ontvangen met betrekking tot rechten van derden. Bovendien kunt u op het gebied van overname van personeel aanzienlijke risico’s lopen.

 

Mocht u ten slotte van mening zijn dat de bestuurder van de failliete onderneming zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, dan bestaan er mogelijkheden om de bestuurder hiervoor aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld op basis van onrechtmatige daad. Uiteraard is het ook verstandig om hierover met de curator te overleggen.

Juridisch advies over risicomanagement & faillissementsrecht

De specialisten van Nysingh kennen het klappen van de zweep en staan ondernemers in elke fase van de ondernemingscyclus bij. We helpen u graag. U kunt bij ons terecht voor:

  • Het indienen van vorderingen en communiceren met de curator.
  • Het uitwinnen van zekerheidsrechten.
  • Advies over bestuurdersaansprakelijkheid en het aansprakelijk stellen van een bestuurder.
  • Advies over en begeleiding bij verkoop uit een faillissement.
  • Advies over uw verplichtingen jegens curator.
  • Bijstand in een aansprakelijkheidsprocedure.
  • Het begeleiden van een doorstart.
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors