Exploitatieverplichting in verhuurde winkelruimte

Wanneer een huurder van een winkelruimte (290-bedrijfsruimte) zijn exploitatie in het gehuurde staakt, kan dit negatieve effecten hebben voor de opbouw of het behoud van goodwill en daarmee op de verhuurbaarheid en de beleggingswaarde van het pand.

Vragen over de verschillende facetten van exploitatieverplichting? Wij adviseren u graag.

Frank van Beek

Advocaat

Op de lange termijn kan leegstand zelfs leiden tot vandalisme, verval en verpaupering van een buurt of winkelcentrum. Een verhuurder die geconfronteerd wordt met een huurder die zijn exploitatie in het gehuurde voortijdig staakt, zal daarop dan ook in actie willen komen door zijn huurder te wijzen op zijn exploitatieverplichting.

exploitatieverplichting

Wat is een exploitatieverplichting

De exploitatieverplichting van de huurder van een winkelruimte houdt in dat het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst moet worden geëxploiteerd. Het gehuurde dient bovendien te worden gebruikt conform de overeengekomen bestemming en moet zijn geopend voor publiek gedurende de plaatselijk gebruikelijke openingstijden.

Grondslag verplichting

In de meeste huurovereenkomsten – bijvoorbeeld in de veelvuldig gebruikte ROZ-modellen – is de exploitatieverplichting van de huurder expliciet opgenomen. Partijen kunnen de exploitatieverplichting contractueel uitsluiten. Met name huurders die onzeker zijn of de door hun beoogde exploitatie succesvol zal zijn, doen hier verstandig aan. De exploitatieplicht van de huurder geldt overigens – behoudens uitzonderlijke gevallen – ook indien deze niet in de huurovereenkomst is opgenomen. Ook op grond van de wet (artikel 7:213 BW; goed huurderschap) zijn huurders van een winkelruimte verplicht om het gehuurde daadwerkelijk te gebruiken.

Gevolgen overtreden exploitatieverplichting

In de meeste gevallen is in de huurovereenkomst van winkelruimte (290-bedrijfsruimte) een boetebepaling opgenomen die het staken van de exploitatie door de huurder sanctioneert. Daarnaast zal een verhuurder bij een (dreigende) staking van de exploitatie willen bewerkstelligen dat die exploitatie weer zo snel mogelijk wordt hervat. In spoedeisende gevallen kan daarvoor door de verhuurder een kortgedingprocedure worden aangespannen.

Specialisten huurrecht

Heeft u vragen? De huurrecht advocaten van Nysingh kunnen u adviseren over de verschillende facetten van een exploitatieverplichting. Ook kunnen wij u bijstaan in onderhandelingen of in een juridische procedure.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors