Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Mededingingsrecht

MededingingsrechtToetsing aan het mededingingsrecht is een stap die geen organisatie mag overslaan in het beslissingsproces over commerciële contracten, samenwerkingsverbanden en ander gedrag op de markt. Ondernemingen of leidinggevenden die handelen in strijd met het mededingingsrecht kunnen hoge boetes tegemoet zien, zowel van de Europese Commissie als van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Nysingh heeft een ruime ervaring op het gebied van het mededingingsrecht.


Distributie en samenwerking

In hoeverre kan ik de wederverkoopprijzen van mijn distributeurs beïnvloeden? Moet ik elke partij die dat wenst toelaten tot mijn distributiesysteem? Hoe kan ik voorkomen dat mijn partner in een R&D-project mij met mijn kennis beconcurreert? Welke informatie kan ik met mijn concurrenten uitwisselen? In hoeverre is het mogelijk om samen te werken met andere partijen om de kwaliteit van de producten/diensten te verbeteren?

Meer


Fusies en overnames en mededingingsrecht

Bij fusies en overnames is een mededingingsrechtelijke toets vaak nodig op verschillende punten. Bezwaren tegen een fusie? Ook dan adviseren wij.

Meer


Onderzoeken van de ACM en de Europese Commissie

Meer


Zorg en mededinging

Meer


LinkedIn netwerk zorg en mededinging

Word lid

Rechtsgebieden