Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Vennootschapsrecht

VennootschapsrechtOp dit terrein van het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht gaat het om alles wat de structuur van de betreffende rechtspersoon raakt. Het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals een N.V., B.V. of personenvennootschap, een Europese vennootschap of stichting. Het wijzigen van een rechtsvorm. Maar het raakt ook zaken als aandelentransacties, certificering van aandelen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, juridische fusie en splitsing. Net als de diverse good-governancecodes.


Alles over contracten

Nysingh heeft een toegewijd team dat zich richt op nationaal en internationaal contracteren. Met praktisch advies en kennis van uw onderneming.

Contractenrecht


Stichting administratiekantoor

In het midden- en kleinbedrijf komt het veel voor dat boven in de bedrijfsstructuur een Stichting Administratiekantoor zit. Naast het motief van de bedrijfscontinuïteit is het belang daarvan nog groter geworden door de per 1 januari 2013 in werking getreden (fiscale) bedrijfsopvolgingsregeling. Bij vererving van aandelen of certificaten heeft deze regeling vergaande gevolgen. Wellicht is een Stichting Administratiekantoor ook iets voor u. Wij vertellen u er graag meer over, bijvoorbeeld in onze whitepaper continuïteitsplanning.

Whitepapers

Rechtsgebieden