Soms moet een erfdienstbaarheid wijken in het algemeen belang. Om te voorkomen dat maatschappelijk gewenste ontwikkelingen worden belemmerd, kan een erfdienstbaarheid worden gewijzigd of opgeheven. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een (over)weg aangepast moet worden in het belang van de verkeersveiligheid. Of dat ruimte gemaakt moet worden voor een rivier in het belang van de waterveiligheid.

In het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5283) stond deze laatste situatie centraal. Het hof oordeelt uitgebreid over de belangen van de verschillende betrokken partijen. Voor de schadebegroting zoekt het hof aansluiting bij het uitgangspunt van volledige schadeloosstelling volgens de systematiek van de Onteigeningswet.

 

Lees het volledige artikel op onteigeningsblog.nl