Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Pachtrecht

PachtrechtHet pachtrecht is een divers en complex rechtsgebied waarin grote belangen een rol spelen. De verstandhouding tussen pachter en verpachter kan ingewikkeld zijn of worden, bijvoorbeeld doordat de verpachter de gronden op een bepaald moment zelf wil gaan gebruiken of door een – in de ogen van de verpachter – gebrekkige bedrijfsvoering. Ter voorkoming van vervelende discussies achteraf is het belangrijk om afspraken (goed) op papier te zetten. De kwalificatie die partijen aan een overeenkomst geven is niet altijd beslissend. Zo kan onbedoeld sprake zijn van reguliere pacht of zelfs hoevepacht in plaats van geliberaliseerde pacht.

Pachtrecht specialisten

Nysingh heeft veel expertise op het gebied van pacht. Onze pachtspecialisten adviseren bij het opstellen, wijzigen of beëindigen van pachtovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook over voorkeursrechten, indeplaatsstelling en maatschapsverhoudingen. Zo nodig voeren wij pachtbeëindigingsprocedures en zorgen we voor tijdige beschikbaarheid van de grond. Wanneer wij optreden voor de pachter bezien we vanzelfsprekend of is voldaan aan de voorwaarden voor beëindiging van de pacht en zorgen we voor een reële schadevergoeding.

Pachtrecht specialist nodig? Neem vrijblijvend contact op met Jessica de Roos, E: jessica.deroos@nysingh.nl | T: +31 (0)6 513 850 02.

Rechtsgebieden