De Duitse mededingingsautoriteit – Bundeskartellamt – heeft onlangs een boete opgelegd aan DuMont Mediengruppe GmbH & Co. KG, een individueel verantwoordelijke en een advocaat. Deze boete werd opgelegd voor een verboden gebiedsverdelingsovereenkomst die DuMont met Bonner General-Anzeiger had gesloten. De overeenkomst kwam aan het licht door een clementieverzoek dat Bonner General-Anzeiger had ingediend bij het Bundeskartellamt.

Gebiedsverdeling die concurrentie beperkt

De twee ondernemingen waren in 2000 overeengekomen dat elk van hen zich uit bepaalde delen van de regio Bonn zou terugtrekken, door de lokale verslaggeving uit te dunnen en over te gaan van bezorgdiensten naar postbezorging. Volgens het Bundeskartellamt is daardoor de concurrentie tussen beide ondernemingen beperkt. De geheime aard van de overeenkomst werd gewaarborgd door tussenkomst van een Zwitserse notaris. Om de overeenkomst te waarborgen kwamen de ondernemingen in 2005 ook wederzijdse participaties en verlening van een voorkooprecht aan DuMont ten aanzien van Bonner General-Anzeiger, overeen. De verlening van dit recht was eerder, volgens het Bundeskartellamt, bewust niet aan het Bundeskartellamt gemeld bij de beoordeling van de wederzijdse participaties onder de concentratiecontroleregels, terwijl dat van doorslaggevend belang zou zijn geweest voor die beoordeling.

Uitzondering niet van toepassing

In 2017 is een specifieke uitzondering in de Duitse Mededingingswet ingevoerd die samenwerking toestaat tussen uitgeverijen om de concurrentie tussen verschillende media te versterken. Echter, deze uitzondering geldt niet voor prijs-, gebieds- en klantverdelingsafspraken en is daarom niet van toepassing op de overeenkomst tussen de DuMont en Bonner General-Anzeiger.